MAATWERK

Pensioenen is geen standaard werk, maar door middel
van een gedegen inventarisatie, zal WIJ met een op maat
gemaakt voorstel komen, waarbij we alle juridische en fiscale
documenten zullen verzorgen en controleren. Mocht u een
regeling voor uw werknemers willen treffen, dan zullen wij
–indien u dit wenst- de personeelsleden informeren over de
inhoud van uw toezegging.

DGA

Voor de DGA zelf zetten wij een regeling op die het beste
bij uw situatie aansluit. Verzekerd of in Eigen Beheer.
Jaarlijks controleren wij uw regeling en –in geval van eigen
beheer- zullen wij jaarlijks de stand van het eigen beheer
(fiscaal en commercieel) waarderen en u hiervan een rapport
verstrekken.